Хубаво грозде, чисти съдове, спазване на технологията.

Всички други приказки са кулинарно шоу.