Тракийска низина, Чирпански регион, с. Свобода

ВИНАРНА СВОБОДА

``В Чирпан водата се не пие``, казва песента

Ръчно изработени дървени дъски и подноси за вашите любими мезета

Винарна Свобода е създадена през 1995г. в област Стара Загора, Чирпански регион.
Преработва собствено грозде набрано от лозови масиви над 100 декара разположени в непосредствена близост до избата.

Българите и виното

„В България рядко е предел да нямат лозя българи. То е най-обичливо нам занимание. Селянин сматря себе си за несчастлив и срамота е да няма лозе.“

Г. С. Раковски

Винарна Свобода

Български винопроизводители

„От лозичката, до вашата маса“

Хубаво грозде, чисти съдове, спазване на технологията.

Всички други приказки са кулинарно шоу.

1.

Собствени лозя.

Винарна Свобода отглежда собствени лозя в склоновете на Южна България.

2.

Собствено производство.

Виното се приготвя в собствена производствена база.

3.

Онлайн продажба.

Разполагаме с онлайн магазин за удобството на своите клиенти.