Винарска изба Свобода е построена 1995г. на мястото на много стара изба.

Използва само модерно оборудване.

Преработва собствено грозде набрано от лозови масиви над 100 декара разположени в непосредствена близост.

Предлагаме всички продукти изложени в сайта в нашия физически магазин, който се намира на ул. „Св. Троица“ 75-77, гр. Стара Загора.