Южна България, Тракийска низина, Чирпански край.

„В Чирпан водата се не пие“, казва песента.