Южна България, Тракийска низина, Чирпански край.

“В Чирпан водата се не пие”, казва песента.